6 oktober 1950

6 oktober 1950

Strijd is voorbij zegt Djakarta:

 

Ambon doet beroep op Australië en op de UNO.

 

Gisteren werd via radio-Ambon een beroep gedaan om tussenbeide te komen in het conflict inzake Ambon. Voorts werd een beroep op de Verenigde Naties gedaan om de ‘Indonesische agressie op Ambon’ te straffen.
In gewoonlijk welingelichte kringen in Djakarta werd gisteravond gezegd, dat de strijd ‘geheel voorbij was behalve kabaal daar over’. Volgens image327deze kringen zou de Republiek Indonesië acht bataljons troepen in de strijd hebben geworpen.
De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië deelde gisteren mede, dat zij de vraag in beschouwing had genomen en wat zij kan doen voor de beëindiging der vijandelijkheden op Ambon.
In Indonesische officiële kringen is men echter geneigd, verzet aan te tekenen tegen een tussenkomst van de UNCI in wat de regering der RI beschouwt als een zuiver inwendige aangelegenheid van Indonesië: het herstel van rust en orde.
President Soekarno heeft Nederland gisteren in een radiorede verantwoordelijk gesteld voor de opstandige bewegingen van Bandoeng, Makassar en Ambon.

Het bureau der Zuid Molukken te ’s Gravenhage deelde gisteren mede: ‘Mocht Ambon door de strijdkrachten van de Republiek Indonesië worden overweldigd, dan wordt de strijd voor vrijheid en democratie voortgezet door het bureau der Zuid Molukken onder leiding van de gevolmachtigde minister voor de Republiek der Zuid Molukken de heer R.W. Lokollo’.
Over de huidige situatie op Ambon kon mr Gieben, de oud-wnd. Hoge Commissaris in Indonesië, de journalisten, die hem gisteren op Schiphol interviewden, zeer weinig vertellen. In Indonesië zelf wordt geen enkel nieuws over de strijd op Ambon verspreid. Hij zeide dat er op Ambon twee partijen waren. De ene partij was voorstander van volledige aansluiting bij de Republiek Indonesia Serikat, de tweede en waarschijnlijk de kleinste partij wilde een onafhankelijke staat vormen. De komst van enkele honderden militairen met de groene en de rode baretten heeft de schaal doen doorslaan naar de kant van de onafhankelijkheidsbeweging. Een commissie onder leiding van kolonel Schothorst is naar Ambon gestuurd om de discipline te herstellen en de repatriëring op gang te brengen. Hij is toen tegen zijn wil betrokken bij een demonstratie voor de afgescheiden Republiek der Zuid- Molukken, waarbij hem een vuurwapen, de distinctieven en de Nederlandse vlag zijn aangeboden. Hij heeft deze demonstratie niet kunnen voorkomen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.