7 augustus 1950

7 augustus 1950

image270

Via radio Djakarta hebben gen. majoor A. Scheffelaer, de commandant der Nederlandse rayons in Indonesië en kolonel Simatoepang, chef van de staf van de Apris, tot de Nederlandse en Indonesische strijdkrachten een oproep gericht ‘om alle vijandelijkheden om en in Makassar onmiddellijk te staken en verder zinloos bloedvergieten te voorkomen’.
Voorts is medegedeeld, dat generaal Scheffelaer en kolonel Simatoepang, alsmede de commandant van de Apris in de grote Oost, kolonel Kawilarang, naar Makassar zijn vertrokken ‘om voorlopige maatregelen te treffen’.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.