7 december 1948

7 december 1948

‘Opnieuw heeft het thuisfront ‘Karel Doorman’ bewezen de vereniging te zijn in geval van moeilijkheden.
Aan boord van het troepentransportschip ‘Waterman’ dat dezer dagen met ’n contingent troepen naar Indonesië vertrok, bevond zich ook onze stadgenoot sergeant Tjepkema, die reeds als oorlogsvrijwilliger een paar jaren in Indonesië had doorgebracht. Tijdens de vaart in de Noordzee werd sergeant Tjepkema plotseling zeer ziek, waardoor opname in een hospitaal in Engeland noodzakelijk werd geacht.
De familie van sergeant Tjepkema stelde zich in verbinding met het thuisfront ‘Karel Doorman’,
dat op zijn beurt directe telefonische aansluitingen en met de Rotterdamse Lloyd en met Engeland aanvroeg.
Na diverse gesprekken gevoerd te hebben, bleek dat de patiënt in Fowey in Engeland in het hospitaal ligt en inmiddels was geopereerd. Zijn toestand is gunstig.
Dit voorval bewijst eens te meer, welke voorname plaats ‘Karel Doorman’in het gemeenschapsleven van onze stad inneemt. Familieleden en andere verwanten van onze jongens in Indonesië kunnen zich direct in verbinding stellen met ‘Karel Doorman’.
Voor deze tussenkomst behoeft door de familie niets betaald te worden, omdat het thuisfront ‘K.D.’ er is om de belangen van zijn leden te behartigen. Daarom is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad lid zijn of worden van ‘K.D.’, opdat dit thuisfront zo breed mogelijk zijn werk kan voortzetten.
Vermelden wij tenslotte nog, dat de directie van de ‘Rotterdamse Lloyd’ bij het eerste gesprek met ‘K. D.’ er niets van wist, dat de ‘Waterman’ door dit ziektegeval van zijn oorspronkelijke route moest afwijken’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.