7 februari 1950

7 februari 1950

Zoalimage144s te verwachten was, lopen de zaken in de jonge Verenigde Staten van Indonesië nog vrij stroef. Alles is nog wat onwennig. Men weet niet goed waar te beginnen, houdt zich in sommige gevallen bezig met futiliteiten, terwijl dringende problemen blijven liggen. Een zeer ernstig probleem is het langs elkaar heen werken van allerlei instanties. Het TNI bemoeit zich zo langzamerhand met alles. Dit leidt telkens tot conflicten.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.