7 oktober 1947

7 oktober 1947

Krijgsgevangen Nederlanders:

 

‘Een Amerikaans vliegtuig moest een noodlanding maken op republikeins gebied. Drie mede-inzittende Nederlandse militairen werden gevangen genomen. Men wilde ze niet vrijlaten.
Hoge Amerikaanse officieren zijn thans naar Djocja gevlogen om de republikeinse machthebbers tot andere gedachten te brengen.
Afgelopen Zaterdag sneuvelde 1 Nederlandse militair en werden 13 gewond.
Zondag was het verlies 1 gewonde’.

 

In de studio:

 

In dezelfde krant: Leden ‘K.D.’ voor de microfoon. ‘Het was een echte Karel Doorman familie die in de bus had plaatsgenomen. De Burgemeester van Zwartsluis, de heer Koning, met zijn echtgenote, dan was er de voorzitter van Karel Doorman de heer v.d. Drift met echtgenote, dan waren er eenvoudige lieden van rang en stand.
En toch er heerste een gezellige stemming en men ging met elkaar om zonder enige gereserveerdheid’.

Over deze tocht schrijft de journalist verder dat het mild zomerweer was en dat het de bedoeling was om 4 leden voor de microfoon van de AVRO te laten spreken. Bij aankomst blijkt dat dat aantal wordt uitgebreid naar 12. De rest van de 36 leden gaat dan de studio’s bezichtigen.
De uitzending maakte wel hongerig en als ze buiten een oliebollenkraam ontdekken worden die meteen gekocht. Ze waren wel enigszins peperig, maar dat was geen bezwaar, want ‘ze werden onder de nodige kwinkslagen en grappen verorberd’.

 

G.d.M.:
De zoon van de burgemeester van Zwartsluis was parachutist en niet veel later staat in het Kamper Daglad dat hij sneuvelt in een actie in de omgeving van Bandoeng. De zoon ( J.J. Koning) is vaandrig en 22 jaar oud.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.