7 oktober 1950

7 oktober 1950

[foto wikepedia] De commissie van de VN voor Indonesië (UNCI) heeft gisteren een beroep op de Indonesische Republiek gedaan om de militaire actie tegen de Zuid- Molukken stop te zetten.
De voorzitter van de UNCI, Bihin, heeft Mohamed Roem Vrijdag een brief overhandigd, waarin bovenstaand beroep is vervat en waarin verder wordt verzocht (zelfs in dit vergevorderde stadium) verdere mogelijkheden van vreedzame oplossing te onderzoeken.
Ook op vier Augustus was al een aanbod van goede diensten gedaan. De UNCI heeft verzocht toestemming te verlenen om Ambon te bezoeken.
Zij wilde daarbij gebruik maken van een gecharterd koopvaardijschip.image336

‘Op 30 september stelde u de commissie in kennis, dat naar de opvatting der Indonesische regering inmenging van de commissie geen enkel doel zou hebben, doch integendeel, voor de rebellen in Ambon een aanmoediging zou zijn.
De UNCI erkende de wenselijkheid publiciteit over deze ontwikkelingen te vermijden, welke zou hebben kunnen leiden tot het uitbreken van wanorde in de militaire kampen op Java, waar voormalig Ambonees personeel van het KNIL gelegerd is. Met het oog op recente publicaties van de telegramwisseling tussen de beide regeringen is deze bijzondere reden voor stilzwijgen niet langer houdbaar’.
Bihin vervolgt met te wijzen op de verantwoordelijkheid van zijn commissie in verband met de demobilisatie en repatriëring van de Ambonese leden van het voormalige KNIL.

In gezaghebbende Indonesische kringen gaf men Aneta te verstaan, dat de poging tot interventie van de zijde van de UNCI moeilijk zouden kunnen aanvaard. Men legde er de nadruk op, dat de kwestie-Ambon een binnenlandse aangelegenheid is.
Ten aanzien van de operaties op Ambon deelde men Vrijdagochtend van bevoegde zijde aan Aneta mede, dat deze thans in het eind- stadium verkeerden. Bijzonderheden werden echter niet verstrekt. Vrijdagavond is in gezaghebbende kringen te Djakarta verklaard, dat de Indonesische troepen de buitenwijken van de stad Ambon hebben bereikt.image338

De Koninklijke Pakket Maatschappij

De KPM heeft in antwoord hierop categorisch ontkend dat haar schepen zouden deelnemen aan de acties.
Schepen van de KPM worden alleen voor het vervoer van garnizoenen gebruikt.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.