April 1950

April 1950

Het gebeurde te Makassar betekent waarschijnlijk het definitieve einde van de federale structuur, zoals deze bij het ontstaan der RIS (De Verenigde Staten van Indonesië oftewel Republik Indonesia Serikat), voor het voetlicht is getreden.
image186
Dit is, volgens de speciale correspondent van het ANP in Indonesië, de mening van welingelichte waarnemers te Djakarta. De aanstaande vierhoeksconferentie kan geen ander resultaat opleveren dan de ontbinding der federatie en de stichting van een eenheidsstaat.
De principiële federalisten zien thans duidelijk in, dat voor het ogenblik hun opvatting niet meer is te handhaven. Zij vinden de federatieve staatsvorm de beste, maar ze zijn echter van mening, dat de algemene overtuiging- hoe deze ook tot stand moge zijn gekomen- drijft naar de eenheidsstaat.
De ene kleine deelstaat na de ander heeft gecapituleerd en de verwachting is dat de drie groten: Oost-Indonesië , West- Borneo en Oost-Sumatra hetzelfde lot wacht.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.