22 augustus 1947

22 augustus 1947

Het Tweede Kamerlid Verkerk stelt vragen in de kamer. Op deze vragen die betrekking hebben op de feestelijkheden van Koninginnedag (dit vanwege de situatie in Indië) antwoordt de minister van Binnenlandse zaken: ‘dat de regering, de burgemeesters heeft aanbevolen, het uiterlijk feestbetoon bij de viering van Haar verjaardag te matigen’.
In het Kamper Dagblad van september 1947 staat vermeld dat de weduwe de Velde uit Wilsum de winnares is van een verloting door ‘Karel Doorman’ georganiseerd. Zij mag als lid van de vereniging op 4 oktober spreken met Indië via de Nederlandse Radio-omroep. Haar zoon is in Indië gelegerd in Medan.
Het bericht eindigt als volgt: ‘Wij hopen, dat hij in goede gezondheid die dag kan luisteren’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.