augustus 1948

augustus 1948

wordt een nieuwe kerstpakketten actie van ‘Karel Doorman’ aangekondigd. De vereniging zorgt voor: een blik melk, een tube tandpasta, scheerartikelen, droogpoeder, kaarsen, schrijfpapier, potloden en voor zover nodig een beker. De leden wordt verzocht te reageren voor 25 september. Het gewicht van het pakket mag niet hoger zijn dan 2 kg.
Op zaterdag 9 oktober zal het inpakken plaatsvinden. Zij die familieleden in Indië hebben en lid zijn van ‘Karel Doorman’ kunnen aan deze Kerstverzending meedoen.

Op deze dag doet ook een Chinese inwoner van Buitenzorg aangifte bij de politie, dat zijn driejarig dochtertje met de baboe wordt vermist: ‘De baboe, die pas 5 dagen bij hem in dienst was, was even weggegaan om een boodschap te doen. Ze had het meisje meegenomen. Het spoor leidde naar Batavia en na een intensief onderzoek met medewerking van de Bataviase politie ontdekte men het kind bij een Chinese familie in de Matranam wijk.
Het bleek dat het kind voor fl 50,- aan de kinderloze Chinese familie was verimage070kocht. Een acte van overdracht was opgemaakt voor de betreffende wijkmeester, nadat de baboe had verklaard, dat het kind van haar was. Reeds eerder had zij een vierjarig kind aangeboden. Zij beperkte zich echter niet tot deze ‘transactie’.
Bij het verhoor bleek, dat zij aan een Chinese familie in een andere wijk van Batavia een jongetje had aangeboden van vier maanden. De ‘koopprijs’ was nog niet vastgesteld, daar de acte van overdracht nog niet was opgemaakt.
De politie heeft een nader onderzoek ingesteld naar de practijken van de vrouw’.

[su_button url=”https://www.gerritdemunnik.nl/?page_id=1759″ background=”#7dc47e” center=”yes” icon=”icon: arrow-left”]Terug naar tijdslijn[/su_button]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.