Augustus 1949

Augustus 1949

Startte in Den Haag een Ronde Tafelconferentie (RTC). Daar zou in feite worden bereikt wat eerder in 1946 in Linggadjati al grotendeels was overeengekomen.

Na de soevereiniteitsoverdracht probeerde Indonesië een eenheidsstaat te vormen. Ze gingen daarbij voorbij aan de afspraken van Linggadjati en die van de Ronde tafel Conferentie.
Ambon wilde niet opgaan in de eenheidsstaat en kwam in opstand tegen de Republiek Indonesië. Op 25 april 1950 werd op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken, uitgeroepen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.