eind augustus 1948

eind augustus 1948

valt te lezen dat er klachten zijn over de verhoging van de frankering voor brieven van fl 0,10 naar fl 0,30 per 1 oktober. Een verpleegster schrijft: geen gezelschappen meer, waarom toch steeds die bezuinigingen op de militairen. Is het een wonder dat onze jongens gaan kankeren!!
De regering valt (vanwege die verhoging van de portokosten) het ‘thuisfront’ in de rug aan.

[su_button url=”https://www.gerritdemunnik.nl/?page_id=1759″ background=”#7dc47e” center=”yes” icon=”icon: arrow-left”]Terug naar tijdslijn[/su_button]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.