eveneens 16 januari 1950

eveneens 16 januari 1950

De nieuwe Indonesische regering moet alle zeilen bijzetten om haar gezag af te dwingen. Grote gewapende groepen weigeren zich aan het centraal gezag te onderwerpen.

image132

Verliezen aan Nederlandse kant:

En natuurlijk blijven er irritaties.
Het bij veel van de Kamper OVW-ers bekende ‘Meester Cornelis’ wordt nu: ‘land van het djatihout’ oftewel ‘Djatinegara’.
Het stadsdeel ontleende zijn naam aan een calvinistische Bandanese schoolmeester en landbezitter uit de 17e eeuw, Meester Cornelis van Senen. Zijn grond was bestemd voor de houtkap.
Door oudere Indonesiërs wordt het stadsdeel nog altijd Mèstèr genoemd.image130

G.d.M.:
Dat Indonesië een grote rol in het nieuws blijft spelen blijkt wel uit de bijna dagelijkse berichtgeving over onze voormalige kolonie.

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.