eveneens 28 december 1950

eveneens 28 december 1950

Zwarte lijst:

 

Mr ’s Jacob, de minister van Oorlog, heeft gistermiddag in de Tweede Kamer verklaard, dat de Ambonese militairen, die bij de Indonesische regering op de ‘zwarte lijst’ staan, door de Nederlandse regering asylrecht zal worden verleend. Het Haagse vonnis inzake de afvloeiing van de Ambonese militairen achtte de minister rampzalig, daar deze militairen nu nieuwe eisen gaan stellen om naar Nederland, Nw. Guinea of Suriname af te vloeien, terwijl verscheidene hunner reeds een ander besluit genomen hadden. Overbrenging naar Nw. Guinea zou echter volgens gouverneur Van Waardenburg misdadig zijn, omdat klimaat, woontoestanden en voeding zeer slecht zijn. Afvoer naar Nederland komt volgens de minister ook niet in aanmerking. Zou men het verantwoord achten 13.000 Ambonezen hier heen te halen? Dat lijkt de minister toch wel wat gortig.
Spr. handhaaft zijn mening, dat wat de regering voorstelt, het enige is, dat men kan nastreven.
De minister meent, dat men hem van Ambonese zijde geen suggesties zou kunnen doen voor aanwijzing van officieren, die hij naar Indonesië heeft gezonden voor de onderhandelingen. Het beste is voor de Ambonezen te gaan naar de streek waar zij thuis behoren, meent de minister.
Dat is duizend maal beter dan te blijven in de steden waar de toestand gespannen is. Door langer wachten schaadt men de zaak. Sinds 1947 is het de gewoonte, dat in de Indonesische steden de KL ongewapend ging. Daarin zou de minister geen wijziging willen brengen. Het is z.i. niet nodig zich ter zake ongerust te maken. De verhouding van onze KL en de Ambonezen is goed. Spr. zegt niet de indruk te hebben, dat er klachten zijn over kleding en voeding. De regering zal haar best blijven doen tot een vrijwillige oplossing te komen, maar het kan zijn, dat men een andere beslissing zou moeten nemen om voor de Ambonezen erger te voorkomen.
Telegram van generaal Scheffelaar.
Tijdens de vergadering ontving de minister een telegram van generaal Scheffelaar, waaruit bleek dat de ontscheping van 171 zielen op de Kei- eilanden zeer goed was verlopen. De stemming onder de ontscheepten is goed. Als de regering zich zou neerleggen bij de uitspraak van de Haagse rechtbank, dan zou dit voor de regering een gevaarlijk uitstel van beslissing betekenen. Volgens minister ’s Jacob is bij de overweging van het vonnis van een verouderd exemplaar van ’t Algemeen Reglement gebruik gemaakt. Men heeft geen rekening gehouden met een wijziging van 1935. Volgens deze wijziging behoeft de regering alleen voor ‘afvloeiing ter plaatse’ te zorgen en kan aan de gedemobiliseerden vrijheid worden gegeven te kiezen waarheen zij willen afvloeien.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.