Karig pensioen

Karig pensioen

image246De afwijzing van het hoger beroep op 11 december vormde de lont in het kruitvat.
Duizenden woedende islamieten dreigden het gerechtsgebouw te bestormen. Pas vier uur na de zitting konden Bertha en haar gevolg onder politiebescherming de rechtbank verlaten.
Drie dagen lang was Singapore het toneel van ernstige onlusten, vernielingen en plunderingen. De autoriteiten stelden het klooster en het Nederlandse consulaat-generaal onder zware bewaking. Omdat Bertha en haar moeder de steen des aanstoots waren, moesten ze zo snel mogelijk weg uit Singapore. Op 12 december maakte een KLM-vliegtuig op weg naar Nederland een extra tussenlanding in Singapore om hen mee te Bertha 2nemen. Zij lieten Singapore in chaos achter. De trieste balans: 18 doden, onder wie enkele Europeanen, ruim 170 gewonden en meer dan 500 arrestanten.

‘Tenminste vijf personen hebben het leven verloren en honderden werden gewond bij ernstige onlusten, die ontstonden toen de Mohammedaanse gemeenschap van Singapore in verzet kwam tegen de uitspraak, die Bertha aan haar moeder toewees. Groepjes Mohammedanen trokken door de stad en vooral Europeanen, speciaal de Nederlanders, moesten het ontgelden. Een bataljon Maleise troepen werd gisteravond ingezet de onlusten te helpen onderdrukken. Met ingang van heden is te Singapore een uitgangsverbod afgekondigd voor de tijd tussen zonsondergang en zonsopkomst.
In de afgelopen nacht verbreidden de wanordelijkheden zich snel door heel Singapore.
Uiterst opgewonden Mohammedanen demonstreerden op verschillende plaatsen en dreigden met gewelddaden. De betogers reden in gestolen vrachtauto’s door de straten, waarbij zij met lege flessen gooiden. Vijftig man gemengde troepen (Britten en Maleiers) werden om twee uur ’s nachts naar een punt gezonden, waar de demonstranten een versperring hadden opgericht. Zij reden met geveld bajonet in vrachtauto’s weg, met de opdracht zo nodig van hun vuurwapens gebruik te maken’.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.