maart 1946

maart 1946

De heer van der Drift is voornemens met een aantal andere Kampenaren en IJsselmuidenaren een ‘comité ter behartiging van de belangen van onze soldaten buiten Nederland’ op te richten.
De heer v.d. Drift opende met een woord van welkom en sprak zijn blijdschap uit over de groote opkomst.
Er worden vele vragen gesteld.
-Spreker wees op de uitkeringen.
-Probeer eens een boek te versturen. U betaalt meer aan porto, dan het heele boek waard is.
-Er komen niets zeggende antwoorden uit Den Haag terug.
De heer v.d.D. wordt gekozen als voorzitter van het comité.

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.