Stadsnieuws 13 april

Stadsnieuws 13 april

De krant houdt zich bezig met de terugkeer van de O.V.W.-ers na ruim
2½ jaar.
Ongeveer honderd militairen zullen gerepatrieerd worden.
Het Kamper Dagblad vermeldt dat er natuurlijk vreugde is over de thuiskomst, maar dat ze ook weer een plek moeten vinden in de burgermaatschappij. ‘Natuurlijk hebben deze jongens eerst verlof, dat voor hen 6 weken zal duren.Voorlichting demobilisatie
In deze zes weken wordt hun de gelegenheid geboden, dank zij veler medewerking, om een werkkring te zoeken of zich om te scholen voor een ander beroep.
De 1e luitenant Drenth, thans gedetacheerd als voorlichtingsofficier bij de demobilisatie zal telkens de tocht naar Indië maken om met de repatriërende jongens terug te reizen, om hun aan boord reeds de nodige voorlichting te geven.
Eerder kregen de militairen bij terugkomst een bedrag van fl 10,- per maand voor iedere maand dienstverband in Indië. Ze kregen dat geld al voor hun verlof, maar nu wordt dat bedrag uitgekeerd na afloop van hun verlof. Ze krijgen nog
fl 100,- bonus en fl 70,- kleedgeld. Van deze laatste bedragen hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Ze krijgen ook extra punten voor dekens en matrassen.

[su_button url=”https://www.gerritdemunnik.nl/?page_id=1759″ background=”#7dc47e” center=”yes” icon=”icon: arrow-left”]Terug naar tijdslijn[/su_button]

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.