Archief

Een bende, die den laatsten tijd de omgeving van Samarinda terroriseert, heeft twee Amboneesche kinderen en een Timorees ontvoerd. De Timorees werd gedood, de kinderen werden levend begraven. Een poging tot brandstichting werd tijdig ontdekt. De aanstichters zijn gearresteerd. Nederlandsche militaire politie heeft vier terroristen...

  Recht voor de Ambonese militairen:   De Nederlandse regering vond dat de Ambonezen niet naar Nederland konden komen wegens de woningnood en vreesde aanpassingsproblemen. De Ambonezen zelf wilden niet terug naar Ambon nadat de daar uitgeroepen Vrije Republiek der Zuid-Molukken in 1950 door het Indonesische leger onder...

Zwarte lijst:   Mr ’s Jacob, de minister van Oorlog, heeft gistermiddag in de Tweede Kamer verklaard, dat de Ambonese militairen, die bij de Indonesische regering op de ‘zwarte lijst’ staan, door de Nederlandse regering asylrecht zal worden verleend. Het Haagse vonnis inzake de afvloeiing van de...

Ambon is een groot kamp:   De eerste indruk, welke de stad Ambon op de bezoeker maakt, is die ener ontwrichtte maatschappij, een van vernieling ook: afgebrande huizen en onopgeruimde puinhopen. Daartussen leeft de bevolking, die geestelijk en materieel zware slagen te incasseren kreeg en een lange...

Rumor in Casa: ‘De kern van de kwestie, die zo felle beroering brengt, is dat men de oud KNIL- militairen en de hunnen in de dood wil drijven. Vindt de regering dat goed?’ zo begon gisteren in de Tweede Kamer de heer Gerbrandy (AR) zijn interpellatie...

Geschoten op Indonesiër:   Twee sergeants door H.M.G. vrijgesproken Het Hoog Militair Gerechtshof sprak de sergeants J.B. en M. J. E. van E. uit Goirle vrij. Door de krijgsraad te Djakarta waren zij veroordeeld tot resp. zes en acht maanden gevangenisstraf. Beiden hadden geschoten op een Indonesiër, die...

Recht op afvoering naar Nw Guinea: Het hoofd van de delegatie van Ambonese militairen, de heer F. Amponno, heeft een telegram aan de UNCI te Djakarta gezonden, waarin hij meedeelt blanco mandaat van alle Ambonese ex-KNIL-militairen op Java te hebben ontvangen. ‘Wij weigeren afvoering tot de...

Vrije wil: De Ambonese militairen, aldus de dagvaarding, wensen afvloeiing naar Ceram of een ander vrij gebied der Zuid-Molukken ofwel naar Nieuw-Guinea. De rechtsvordering tegen de Staat is gegrond op een overeenkomst van 14 Juli 1950 tussen de RIS en Nederland, waarbij aan deze militairen het recht...

Daily Express: Naar aanleiding van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard aan Londen schreef de ‘Daily Express’: ‘De Nederlanders hebben sinds de oorlog het grootste deel van hun overzeese gebiedsdelen verloren. De Britten hebben belangrijke delen van hun koloniën moeten afstaan. Het verschil is dit:...

Rode en groene baretten:   Na zijn terugkeer uit de Zuid- Molukken verklaarde Natsir in een exclusief onderhoud met Aneta, dat 17.000 thans dakloos zijn en dat leger en bestuur intensief werken om de nood te lenigen. De ‘Waingapoe’ van de KPM arriveerde een dag na de...